Σημείωση: 'Υποδοχή Άγιου Φωτός' Print
  Μπάντα Τελετών
Ημερομηνία: Σάββατο, Απρίλιος 14, 2012 - 18:00

Αεροδρόμιο, Πεντοφάναρο

Επικεφαλής: Υπαρχιμουσικός Δημήτρης Μάνδυλας